Reklamační řád


  • V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu má v záruční době právo na reklamaci zboží.
  • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců).
  • Reklamaci zboží uplatňuje kupující zásadně písemně u prodávajícího na adrese sídla firmy: Svatopluk Barva, Slepotice 78, 530 02 Pardubice 2 nebo na adrese elektronické pošty obchod@drevenesupliky.cz .
  • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží je v záruce a pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží kopii daňového dokladu.
  • Kupující zašle zboží na vlastní náklady v původním nebo vyhovujícím přepravním obalu prodávajícímu, prodávající neručí za případné poškození před přijetím zboží na adrese prodávajícího.
  • Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, balík na dobírku nebude přijat. Doporučuji balík pojistit.
  • Po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím může být reklamace vyřízena opravou, výměnou zboží, poskytnutím slevy nebo vrácením peněz.
  • V případě, že reklamace nebude uznána zašle prodávající kupujícímu zboží zpět a to výlučně na náklady kupujícího.
  • Prodávající neodpovídá za vady vyplývající z provozu výrobku, neodborného používání výrobku, chybné manipulace s výrobkem nebo za vady způsobené vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicet (30) dní.

 

Platnost od 1.11. 2020

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu a také jej vložit do zásilky s reklamovaným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.drevenesupliky.cz

Společnost: Svatopluk Barva

Se sídlem: Slepotice 78, 530 02 Pardubice 2

IČ: 68465505

E-mailová adresa: obchod@drevenesupliky.cz

Telefonní číslo: +420 721 041 401

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Dne ................. jsem si ve Vašem internetovém obchodě www.drevenesupliky.cz objednal/a zboží, které vykazuje tyto vady: 

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Specifikace objednávky:

 

Název zboží:

 

Číslo objednávky:

 

Datum obdržení:

 

 

V ………. dne ……….

 

 

......................................................

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 

Přílohy: Doklad o koupi

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace:

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsem s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodl snížení ceny. Neodpovídám ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumím. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací ZDE.